title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / נובמבר 1 2019
הן יפות, שקופות וטהורות
טיפות הטל שנאחזו בעלה הירוק...
למראה הצילום שתפסה מצלמתו של זהר,
התפעם לו בראש השיר 
שזה מכבר שכן במעמקים
ועם טקסט שונה במקצת,
מונצחות מילותיו, לפאר הצילום:
"אגלי טל ירעפו,
העלים יצעפו
יְרק עלה יזהר ויאור..."