title
title
title
title
title
title
צמיחה וקליטה
ספטמבר 2016, רגע לפני כניסת שנת תשע"ז...
מה התחדש בשטח?

קבלת תושבים ותיקים לתהליך הקליטה
במתווה הקליטה שהכין צמ"ד, ישנה התייחסות לקליטת תושבים ותיקים הגרים באיילת השחר. 
התושבים ישלמו דמי כניסה לקיבוץ, והמיסוי יהיה כחברים הוותיקים.
בשנת 2013 המליץ צמ"ד לאישור מועצת מנהלים, לקלוט תושבים בעלי ותק בישוב של 5 שנים, אשר יהוו 10% מסך הנלקטים שיבנו בית בשכונה החדשה, מכמה סיבות: הכרת החיים בקיבוץ, יציבות תעסוקתית, השתלבות בחינוך ובקהילה ונכונות להישאר.
בעקבות פניה של משפחות תושבים, התקיים דיון נוסף בנושא על ידי צמ"ד והנהלה חברתית, והוחלט לשנות את הדרישה לוותק של 3 שנים.
מועצת המנהלים אישרה את ההחלטה
מעבר חברים חדשים לשלב 2 בחברות
מיועד לחברים החדשים שהתקבלו לחברות ובונים בית בשכונה.
ההחלטות הנוכחיות מגדירות כי חבר חדש שבחר מגרש לבנייה יהיה במעמד של 'חופשה ממושכת' עד לכניסתו למגורים בדירת הקבע.
חלק מהנקלטים/חברים בשנת חופש מיוחדת, פנו למנהלי הקיבוץ בבקשה לאפשר להם להיכנס למעמד של חברות בפועל, לטובת היכולת להשתלב במערכות הקיבוץ.
הקיבוץ סבור שישנו יתרון בלאפשר לנקלטים/חברים בשנת חופש מיוחדת להיות חברים בפועל גם בטרם כניסתם לדיור הקבע, וזאת לטובת השתלבותם במערכות הניהוליות לרבות ועדות וצוותים ומתן תחושה של שייכות.
המתווה המוצע הוא סיום מעמד של חבר בחופשה ומעבר לשלב 2 בחברות.
הנקלטים יתנהלו כחברי הקיבוץ (חברים חדשים שאינם בחופשה מיוחדת) בהתאם להוראות הקבועות בהחלטה לגובה המס הפרוגרסיבי שאותו יידרשו לשלם.
זכאות החבר לרשת הביטחון תהיה ביחס לשיעור המס הפרוגרסיבי אותו ישלמו.
ההצעה קיבלה את אישור האסיפה והקלפי.

נקלטים
בשלב זה מספר משפחות מסיימות את תהליך הקליטה ויובאו בקרוב לאסיפה.
משפחות נוספות מביעות התעניינות ורצון להתקבל לחברות ולבנות בית בשכונה.


נעלה ונצמח!
יעל מאיר