title
title
title
title
title
title
צמיחה קליטה ובנייהמה חדש ב"שכונת הבנים" היא "שכונת הפקאן" (5.8.2016)


שלמה רווח מדווח:

 

משתכנים:

לפני כחודש וחצי נערכה הגרלה נוספת לחברים ונקלטים חדשים שמבקשים לבנות בשכונת הפקאן. 

נכון לעכשיו 30 מגרשים מתוך 31 המגרשים המיועדים לבנייה בשלב זה, הוגרלו ושוייכו למשפחות של נקלטים, או חברים.

המשפחות שהצטרפו לפרוייקט, נמצאות בהליכים שונים המחויבים לפי ההחלטות, לקראת חתימה על חוזה פיתוח וקבלת הסכם חכירה מר.מ.י.

 

תשתיות ציבוריות:  

נכון לעכשיו, כל התשתיות התת-קרקעיות המתוכננות בוצעו: מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תקשורת ותאורת חוץ. 

בימים אלה מסיימים את ביצוע היסודות לעמודי התאורה, וכן בחיבור רשת המים של השכונה לרשת הראשית.

בחודש הקרוב מתוכננים: ביצוע סופי של המצעים וסלילת שכבה ראשונה לכבישים ברוחב 5 מטר (הכביש מתוכנן לרוחב 6 מטר).כשחלק גדול מהמשתכנים יהיו בשלבי בנייה מתקדמים, יבוצעו עבודות הנחת אבני השפה למדרכות, ריצוף המדרכות ומגרשי החנייה והשלמת האספלט לשכבה הראשונה.

רק לאחר איכלוס רוב הבתים, תבוצע סלילת האספלט לשיכבה השנייה.

 

קו מקורות:  

לאחר סדרת מאבקים בלתי פוסקים בין נציגי הקיבוץ, המועצה האזורית ומקורות, חלה תזוזה משמעותית בשני נושאים, שלא אפשרו את הסטת הקו עד כה.

הנושאים הקשים לטיפול:

1.מחיר ההסטה חרג בהרבה מהתקציב המתוכנן. 

2. גם במחיר השפוי, אין בפרוייקט מספיק כסף למימון ההסטה.

לאחרונה הושגה הסכמה עקרונית של משרד השיכון להקדים תקציבים לביצוע הפרוייקט וחברת מקורות הסכימה, לאחר לחצים גדולים, להוציא את העבודה למכרז חיצוני. המכרז כבר נפתח. חברת מקורות הבטיחה להעביר הצעה הוגנת, המשקפת את תוצאות המכרז בתוך שבוע עד 10 ימים. 

אני מקווה שמיד לאחר קבלת ההצעה יועבר כסף והקבלן הזוכה יתחיל בביצוע הסטת הקו.

 

התחלות בנייה:  

שלושה משתכנים כבר בונים ביתם. שתי משפחות נוספות כבר עם היתרי ועומדות לקראת בנייה. 

כ-10 משפחות נוספות נמצאות בהליכים הקרובים מאוד להיתרים. 

אני מאמין שבמהלך החודשים הקרובים, בחלק ניכר מהמגרשים יתבצעו מהלכיי בנייה.

 

השגות על מחירי הקרקע: 

14 משפחות הגישו השגה נוספת לשמאי הממשלתי, בעניין מחירי הקרקע. 

ההשגה כבר נמצאת במשרדים בירושלים. אנו ממתינים לדיון שיתקיים בנושא. 

ההחלטה לאחר הדיון הזה תהיה סופית (לא ניתן לערער). 

אני מקווה שתוצאות הערעור יביאו להפחתת מחירי הקרקע, לטובת המשתכנים הנוכחיים ולטובת המשתכנים העתידיים.


שלמה רווח - מנהל תשתיות