title
title
title
title
title
title
שכונת הפקאן

יש חדש  בכל הקשור לצמיחה ולקליטה באיילת-השחר... (16.12.2016)

מדווחת: יעל מאיר


"שכונת הפקאן"  - שכונת הבנים, צוברת תאוצה. 

בתים עולים וצומחים בשטח. בקרוב יתחילו בעבודות הנחת קו מקורות בתוואי שמחוץ לשכונה, סמוך למטע הפקאן, ואז יוכלו להתחיל לבנות ביתן, אותן המשפחות שבנייתן מתעכבת בגלל קו זה.


התבשרנו שרשות מקרקעי ישראל שינתה את הסיווג היישובי שלנו חזרה ל-א' 2, כדי להתאים את הסיווג למשרד השיכון. המשמעות היא הנחה גדולה יותר בדמי ההיוון. כולנו תקווה שהרשות תסכים לפצות את הנקלטים והחברים, שחתמו על הסכם חכירה לפני השינוי, כשעוד היינו בסיווג ב'.  

ההורדה בדמי ההיוון מביאה נקלטים נוספים להיערך מחדש ולבדוק הצטרפות.


כאשר ייחתמו הסכמי חכירה על כל המגרשים בשלב א' (31 מגרשים), נפתח רחוב חדש לבנייה. 

כרגע מחכות שבע משפחות. אנחנו מעריכים שבעוד חודשיים, או שלושה, נצא להגרלה.


בקרוב יובאו לאסיפת הקיבוץ, לקראת קבלה לחברות, מספר משפחות הממתינות לסגירת התהליך.