title
title
title
title
title
title
תודה


משפחות שליט וכפיר 
מודות מעומק הלב 
לכל מי שתרם, הביא, חיבק, נישק וסייע 
בארגון ההלוויה, ההתכנסות במועדון ובכל ימי השבעה. 
האירוע השאיר אותנו מרוקנים בהלם, 
אך הסיוע וההתנדבות חיממו 
את הפינות הקפואות ביותר של ליבנו.