title
title
title
title
title
title
קליטה וצמיחה

מתוך יומן איילת-השחר / יולי 2018
הגרלת מגרשים מס' 7
התקיימה בתאריך 16/7/18 בשעה 17:00
השתתפו 6 משפחות

צוות הגרלת מגרשים
הוקם צוות הגרלת מגרשים, אשר ידון ויחליט בכל הנושאים הקשורים להקצאת מגרשים, הכנת נוהל הגרלה, פתיחת רחובות חדשים, טיפול במגרשים שהוגרלו ללא התקדמות וכו'.
הצוות מונה חברים מהנהלות שונות ומכין נוהל הגרלה אשר יוכנס לספר הנהלים של איילת-השחר.
בתהליך קליטה נמצאות עכשיו 7 משפחות נוספות.
בני משק ותושבים נוספים הביעו התעניינות בקליטה ובקרוב יעברו את האבחונים הנדרשים.מתוך יומן איילת-השחר / אפריל 2018
וועדת הקבלה החדשה עוברת סדנת הכשרה כגון, היבטים משפטיים, אבחונים חברתיים ומיומנויות ראיון.
זו הזדמנות להביע הערכה לצוות המוכן לתת מזמנו ולסייע להמשך קליטה מוצלחת. ואכן, יש במה להתגאות!

אני מאחלת לכולנו, שנדע לפתוח את ליבנו ולקבל את החברים החדשים בשמחה, וקוראת לכל החברים לבוא ולהשתתף באסיפות, וכמובן בקלפי.

ברכות לדלית סקרימג'ר שהתקבלה לחברות באיילת-השחר!