title
title
title
title
title
title
ענף האבוקדו באיילת-השחר / אוקטובר 2019
מה קורה בענף האבוקדו (ראשית שנת תש"פ / אוקטובר 2019)
ענף האבוקדו החל את עונת הקטיף החדשה בתנופה. קטיף האטינגר בשיאו, עם מחירים גבוהים וביקוש רב ליצוא לרוסיה ולאירופה.
היבול נמוך מהשנה שחלפה, שהייתה שנת שיא ביבולים.
חלקת "החרובים", נטיעת 2017, נכנסת לניבה בעונה זו. עקב אביב גשום מאוד ואחריו ימי חמסין רבים, נפגעה הפריחה, בעיקר בזנים ריד ואטינגר.
ניטעה חלקה חדשה של הזן "גֵ'ם" ליד באר א' והיא תיקרא "ג'יפטליק ב".
ממשיכים להשקות ולטפל במטעים הצעירים ונלחמים קשה בעשבייה.
עם 700 דונם נושא פרי ו-150 דונם מטע צעיר, היה צורך לוותר על ענף הפקאן, שעבר לענף גידולי שדה. אנחנו מאחלים לגד"ש הצלחה והכנסה נוספת.
לפנינו עונת קטיף ממושכת עם צפי להכנסות גבוהות ותרומה יפה לכלכלת איילת-השחר.
צוות האבוקדו