title
title
title
title
title
title
רוחלה מוזס ז"ל
מודיעים בצער 
על פטירתה של חברתנו
רחל'ה מוזס

הלוויה התקיימה ביום ב'

משתתפים בצער המשפחה

בית איילת השחר

יושבים שבעה בבית משפחת מוזס