title
title
title
title
title
title
חידת השבוע 1 / דצמבר 2019
מבנה קטן עם עבר גדול
באחד מכיווני שושנת הרוחות
הסובבים את הקיבוץ באלף זרועות...
מה המבנה?סיפורים בעקבותיו?