title
title
title
title
title
title
יורשים המשכירים דירה / הודעת תזכורת לחברים


בהתאם להחלטות הקיבוץ בנושא שיוך דירות
יש לחתום על הסכם משולש (חבר/יורש – שוכר –קיבוץ) אחת לשנה.
בתחילת דצמבר, תעביר שובל לתאי הדואר הסכמים.
אנא מלאו והשיבו לפני תום השנה.
• לידיעתכם: אין קשר בין הסכם זה לבין הסכם השכירות שאתם עורכים באופן עצמאי בינכם לבין השוכר.
• כאשר מדובר בדייר חדש - יש להפנותו למזכירות, לשם מילוי פרטים
אצל שובל (יש להצטייד בתעודת זהות כולל ספח).
חשוב שנדע מי מתגורר בקיבוץ!
בעיקר בעת חירום.

בברכה ותודה על שיתוף הפעולה,
דנה יוסף - מנהלת קהילה, שובל הרמן - מזכירה