title
title
title
title
title
title
יאיר ליפסקי בהפגנה נגד השחיתות
דברים שנשא יאיר בהפגנה שארגן פרופ' ‏יורם יובל נגד השחיתות במדינה שלנו בתאריך 12/12/2019
אני פונה לצעירים, אנחנו, שעוד פחות מעשור נתפוס עמדות מפתח בחברה הישראלית צריכים לקרוא קריאה ברורה וחדה-
שמים סוף לשחיתות- לפרוטקציות, לשחצנות!
אנחנו דורשים מנהיגות מאחדת, וצנועה שרואה אותנו.
זה לא ימין ושמאל- זה אנחנו
זה העתיד שלנו
אנחנו העתיד
בואו לא נשאיר אותו למושחתים"
(מצוטט כאן קטע מתוך דבריו)