title
title
title
title
title
title
זהר בר-נץ ז"ל

זהר בר-נץ  ז"ל

הלוויה התקיימה ביום חמישי 
ג' תשרי 9.9.2021

המשפחה יושבת בחצר ביתם של זהר וכרמלה
באיילת השחר

בשעות 10.00-12.00
ובשעות 17:00-21:00

יושבים באוויר הפתוח, ומבקשים לשמור על הנחיות הקורונה