title
title
title
title
title
title
רכזת רווחה יוצאת לחופשה
מהרווחה...

אני יוצאת לחופשה
 מיום ד' 8.1.20 ועד יום ד' 15.1.20.
בנושאי גימלאים 
ניתן לפנות אל תמי מנחמי,
 בנושאים אחרים דחופים 
ניתן לפנות אל דנה יוסף

בריאות לכולם,
חן ולדמן