title
title
title
title
title
title
שלושים לאיתן סער ז"ל
במלאת שלושים יום 
לפטירתו של
 איתן סער ז"ל

 נעלה לקברו לגילוי המצבה
 ביום שישי  יב' שבט ה-7.2.20
בשעה 11:00

 לאחר מכן, מוזמנים למועדון.