title
title
title
title
title
title
מזל טוב להולדת הבת והנכדה

מ ז ל   ט ו ב

למירי ורון בן יוסף 

להולדת - הבת אלה אהבה

תוצאת תמונה עבור תינוקות מצוירים


לאהרון חי

ליעל וחנוך בן יוסף

לכל המשפחות שפע ברכות 

של אושר,אור, שמחה, אהבה, חיוכים

 בריאות והרבה נחת

 בית איילת השחר