title
title
title
title
title
title
תמונות השבוע / פברואר 2 2020
חנהל'ה ברימר יצאה לנשום אוויר צח ולהתבונן בכניסתו המרעננת של האביב לצפון שלנו.
בתוכם של ימים מייאשים, במדינה שסועה של ימי בחירות מיותרות, הרעננות הזאת היא כמו מרפה לנשמה...
יופיו של הטבע הצבעוני מסיט את המחשבה, ולו לזמן קצר, את העיסוק במה שקורה בסביבה הפוליטית שלנו וזה כל כל חשוב...
אין כמו האביב בשדותינו!
בתמונות שצילמה חנהל'ה- חורשת טל "לובשת" אביב בכל יפעתו.