title
title
title
title
title
title
תערוכת "סיפורי בגדים"
תערוכת "סיפורי בגדים"

בהמשך להזמנה הראשונה ששלחנו אליכם,
בתאי הדואר, להשתתף בתערוכה,
נציג פרטי לבוש שלנו שסיפור בצידם,
זיכרון ונוסטלגיה,
 שכל אשה או גבר שאכן אתרו 
את הפריט המתאים בעיניהם,
יש להביא אותם בימים הקרובים לדבורה לחדר היצירה.
אם יש תמונות שקשורות לאותו פריט - מוזמנות לצרף.
בכוונתנו להעמיד את התערוכה הזו,
במסגרת מועדון הערב ביום שני 16/3 
הביאו עמכם גם את סיפור הבגדים בתיעוד בכתב.
את הבגדים וסיפורם נציג בתערוכה במועדון ביום ראשון.
סיפורי הבגדים יסופרו ע"י בעליהם גם במסגרת מועדון הערב ביום שני.
אז התגייסו למשימה בהקדם!
    הצוות המארגן