title
title
title
title
title
title
הודעה המכבסה
לידיעת צרכני מרכזי הכביסה

בשעה טובה הוחלפו המכונות במרכזי הכביסה.
עקב כך, צריך להחליף את אסימוני הכביסה.

החלפות האסימונים יתקיימו
בימים ב, ד' ושישי
בין השעות 9:00-7:00 במרכז הכביסה העליון.
כמו כן ניתן לקנות בימים אלו אסימונים נוספים.

במרכז הכביסה התחתון המייבשים
עדיין לא עובדים עד ההתקנה של החברה.