title
title
title
title
title
title
הוואדי שלנו / הטיפול בזיהום

ביומן הקודם פרסמנו כתבה נסערת בקשר לזיהום החמור בוואדי שלנו.

מספר נושאים קודמו, וחשוב לנו לדווח.
כל זה היה לפני התעצמותו והתרגשותו של משבר הקורונה, ועוד שני פרקי גשם.

צעדים שתוכננו ומה קרה:
• הפצת עצומה, שעליה יחתמו כמה שיותר אנשים, ושליחתה לראש המועצה ולחברי מליאת המועצה האזורית.
* חתמו כ 780 אנשים איכפתיים, בתוך שבוע.
• הזמנת ראש המועצה, מר גיורא זלץ, לסיור ושיחה כאן באילת השחר, בדרישה ובקשה לקבל תשובות, ולהבין איך המועצה מסייעת לטיפול במחדל.
• נמשיך לתבוע מהגופים הרלוונטיים, ומבעלי תפקידים הרלוונטיים בהם, לקיחת אחריות וטיפול במצב.
* נקלענו למשבר הקורונה, והדברים כרגע ב HOLD
• נמשיך לדווח לציבור במדיות השונות על הטיפול או אי-הטיפול בזיהום הסביבתי ומקורותיו.
• נמשיך לעניין את מדיות העיתונות השונות והרשתות החברתיות.
• נפעל לצירוף פעילים ונאמנים רבים ככל האפשר לטובת מאבק ציבורי.

נגייס אנשים מאיילת, מהסביבה, ברשתות החברתיות, כל מי שאכפת לו.
כי הרי המים האלו זורמים הלאה לירדן ולכנרת !

* הצטרפו אלינו
הדס מקנלי, שרה צפרוני, איריס אורן ועוד רבים וטובים