title
title
title
title
title
title
סיכום פגישה בנושא הזיהום בנחל חצור

12 למרץ 2020
סיכום פגישה בנושא הזיהום בנחל חצור
עם נציגי המועצה האזורית גליל עליון, הנהלת איילת השחר ונציגי ציבור
משתתפים:
נציגי המועצה האזורית גליל עליון: גיורא זלץ – ראש המועצה האזורית, עידית חמל – מנכ"לית המועצה, אסף לנגלבן – מנהל מוניציפלי, משה שליט – מנהל איכות הסביבה. עו"ד אריק שרמן - יוע"מ
נציגי איילת השחר: יובל נעמני- יו"ר, שלמה רווח - מנכ"ל, דנה יוסף -מנהלת קהילה, רבקה זמיר - מנהלת כספים, חומי יזרעאלי – חבר הנהלה, יובל עילם – חבר הנהלה
נציגי ציבור: פיטר מקנלי, שרה צפרוני קרס, איריס נעמני.


דיון והחלטות
שלמה רווח תיאר את המציאות החמורה בה מצוי הקיבוץ בשנתיים האחרונות בעקבות גלישה והזרמת תשטיפים רעילים לנחל חצור העובר בשטח איילת השחר בסמיכות לבתי מגורים.
הפגיעה בקיבוץ בשלושה מישורים:
א. נזק כלכלי כבד כתוצאה מאי יכולת שאיבת המים לצרכי חקלאות בהתאם לרישיון ההפקה, והשקעת כספים בפעולות ניקוי וניטור.
ב. נזק קהילתי כתוצאה מאי יכולת להשתמש בוואדי שהקיבוץ מטפח לצרכים ואירועים קהילתיים.
ג. נזק סביבתי: ריחות רעים ומראות קשים של נחל מזוהם
בסקירה תוארו המאמצים שנעשו לעניין משהו מגורמי האכיפה ושומרי הסף בזיהום, אך עד כה כל המאמצים לא הועילו. בלית ברירה פנה הקיבוץ למסלול המשפטי והגיש תביעה כספית כנגד איגוד ערים שאתר תאנים מצוי תחת אחריותם.
יובל נעמני, בקש מנציגי המועצה האזורית לקחת על עצמם את האחריות לניהול המשבר, על כלל היבטיו מקצועיים וכלכליים, הקיבוץ והוואדי נמצאים בתחום האחריות המוניציפאלית של המועצה, המפעילה אגף איכות סביבה, ולפיכך ראוי כי נקבל את הטיפול הנדרש מצד המועצה אל מול הרשויות השונות.
חברים נוספים נציגי ההנהלה ונציגי ציבור בקשו במפגיע מראשי המועצה האזורית ובמיוחד מהעומד בראשה לעשות את הפעולות הנדרשות על מנת לצמצם את הנזק השנה ולמנוע אותו בשנים הבאות.
נציגי המועצה האזורית תיארו את המחדל הקיים (שנים רבות) בהקמת מרכז פינוי אשפה על ההר בתוך וואדי, על סכנת הקריסה של סוללות מי התשטפים ועל ההזנחה בטיפול באתר מאז הקמתו, ובמיוחד לאחר שהוחלט לסגור אותו לפני כמה שנים.
עוד עדכנו שיו"ר תאגיד איגוד ערים התפטר, ובמקומו נכנס יו"ר חדש, מר דוד אזולאי, ראש מועצה מקומית מטולה, ששם לו כמטרה ראשונה במעלה להתמודד עם הבעיה הקשה של אתר תאנים. בודקים דרכים שונות ליצירת פתרונות קבע, שעלותו גבוהה מאוד. ומשך הזמן לבצעו יארך מספר שנים.

בתום הדיון הוחלטו ההחלטות הבאות:
1. תוקם מנהלת משותפת לאיילת השחר ולנציגי המועצה האזורית לטיפול שוטף בנושא.
נציגי איילת השחר: שלמה רווח, דנה יוסף ונציג/ת ציבור.
2. הגוף המשותף יידע באופן שוטף את תושבי איילת השחר על הנעשה: המותר והאסור בתחום הוואדי.
3. המועצה האזורית תפעל לקדם טיפול בטווח הקצר למניעת גלישת תשטיפים לנחל חצור. הפעולות העומדות על הפרק: פינוי תשטיפים בביוביות ופריקת המים המזוהמים במט"שים אזוריים. חיזוק סוללת בריכת התשטיפים בעפר.
4. קידום טיפול ארוך טווח באתר תאנים באמצעות תקציבים ממשלתיים שהוקצו לטיפול בסגירת אתר תאנים.
5. ראש המועצה האזורית יפעל מול רשות הניקוז לנקות את אפיק הוואדי באיילת השחר מהבוצה הרעילה המצויה בקרקעיתו ובגדותיו.
6. פעולות ניטור כגון בדיקת איכות/רעילות המים יהיו באחריות המועצה האזורית גליל עליון ועל חשבונה.
רשם: שלמה רווח