title
title
title
title
title
title
מחפשים עבודה?
מתארגנת קבוצת צעירים לעבודה בדילול במטעים.
עבודה בחקלאות - עבודה חיונית ובשכר.
מי שמעוניין יפנה, בבקשה, לגלי רביד -  052-3668801
קפה, תחושה של שליחות ושייכות - מובטחים.
עבודת הדילול היא ל18+. עם השאר, סליחה!


בברכה, אייל כרמי