title
title
title
title
title
title
עדיין כאן
איילת-השחר בת תשעים
נכתב על-ידי עוזי הרמן

על גבעה קטנה, יושבת על ה"עמק", משקיפה
גבה כואב, גוררת רגל, מרגישה קצת עייפה.
מלאה צלקות, דרכה אבדה מזמן,
תשעים שנה עברו עליה והיא עדיין כאן.

מלחמות עברו עליה, קרבות ומשברים,
מלאה היא כרימון סיפורים וגיבורים.
תארים רבים קשרו לה, לא תמיד הם לעניין.
תשעים שנה עברו עליה והיא עדיין כאן.

סיפוריך ומשפתיך כה רבים ועשירים,
את סודך איש לא יידע, הוא טמון בשורשים
כמו סופר הזמן כותב בך, לגדול ולקטן.
תשעים שנה עברו עלייך ואת עדיין כאן.

שלחת זרועות בדמות בנייך, אל ארבע קצוות עולם,
מספרים את סיפורייך, אז יידעו קסמך כולם.
איך רצפו בל מכשולים, אבל את עברת אותם
תשעים שנה עברו עלייך ואת עדיין כאן.

פעמים רבות נפצעתי מקוצייך החדים,
כשהדמעה יבשה, הבנתי ששלחת אליי ורדים.

לזכותך נשתה לחיים, לכבודך נלבש לבן.
תשעים שנה עברו עלייך ואת עדיין כאן.