title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / אפריל 1 2020
ראו מה מתרחש בשיטחי החקלאות המקומית...
פסח בשער. חג האגוזים לפנינו וראו מה קורה לחלקו הגדול של מטע הפקאן שלנו!
לא כואב הלב? מדוע נגזר על העצים האלה, עמוסי הפרי בעונה, להיכרת ולהפוך לחומר בערה 
וכל זאת – כשלא ברור מה יקרה, מאוחר יותר, עם שאריות הגזעים.
לאן נלך כדי לאסוף פקאנים מהארץ בעונה המתאימה?