title
title
title
title
title
title
אנרגיה ומחשבות חיוביות עם ורד פלדמן
"אנרגיה ומחשבות חיוביות" - אלה נחוצים מאוד בימים הלא קלים של השתוללות הקורונה בעולם.
אולפני האיילה באיילת השחר משדרים תוכניות לכל הגילאים וסרטון זה - אחד ממשדרים אלה .