title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / אפריל 3 2020
החורף האחרון אמנם לא היה עם שיא המשקעים, אך התאפיין בתדירות של כמויות גשם יומיות גדולות.
הזרימות, הן בוואדי והן באזור הניקוז של הישוב, היו גבוהות במיוחד.
דרכים נהרסו, נוצרו תעלות ושלוליות גדולות.
רשות הניקוז האזורית הסדירה את הזרימה בנחל חצור, הוואדי שלנו, ואת המעבר לחוות הלולים ולמטעים.
ענף המים שלנו הסדיר את הזרימה של מי הניקוז מהישוב לתעלה, שהפכה לנחל חדש.
תחילתה בבית האריזה הישן והמשכה עד לבאר א' ומשם אל נחל מכבירם.
לנחל החדש אין שם ומכיוון שחשיבותו רבה, אנו מציעים לתת לו שם.
האתגר הוא שלכם, תושבי איילת השחר. בעתיד, אולי יופיע השם על מפות ישראל.


התכתבות בפייסבוק האיילתים בעקבות התמונות:

נדב ישראלי מציע - "נחל עברי", על שם בצלאל עברי, שהיה אחראי על מנוע המשאבה ("המוטור") של באר א' לידה עובר ה"נחל"

אלי רוזנברג - אני תומך בהצעת נדב.🕊👍

חובב משלי - למה לא נחל שימחה זיו, עזרא משלי, שמואל רבינוביץ, או צבי בן ערב? כולם קשורים לאזור הגיפטליק/מטע זקן /חרובים וזיתים ובאר "א", אין לזה סוף...

אלי רוזנברג -  חובי, תירגע ותבחר שם אחד, או שתמציא...😜 אז אם כ״כ הרבה שמות מעורבים במקום, אז למה שלא נקרא לנחל: נחל איילת? ואז אף אחד לא ירגיש מקופח... מה? חוצמיזה, אין לעניות דעתי נחל איילת בישראל... לא?

כרמלה בר-נץ - צודק, אלי! שם זה הוצע גם ע"י מישהו עלום ונראה לי כי זה השם המתאים. בדקתי אצל ד"ר גוגל והוא אומר שאין עוד נחל בשם זה בארץ. מי מחליט סופית?

אלי רוזנברג - יללא, סגרנו! נחל איילת שמו, וזה הקטן, גדול יהיה! ויזרמו בו מים זכים לעולמי עולמים.

כרמלה בר-נץ - אמן ואמן🙏

ישי אלף - ריח של נפוטיזם באוויר. בצד אחד הקראד הפך לחורש יריב, בצד השני נחל עברי. רק נשאר לך לקרוא למאפיה "המאפיה של נדובל'ה" ויש לך סרייה 😄

נדב ישראלי - ישי אלף, הקראד הוא גבעת רחלים, ועליה נמצא חורש יריב. המאפיה היא של סלים, וצודק חובי שעוד רבים וטובים קשורים באזור הזה. אז למרות שכבר יש הסכמה על "נחל איילת", אולי נקרא לו "נחל חקלאים" ?

ישי אלף - את השם רחלים אבא שלי נתן, אז השתווינו 😉

כרמלה בר-נץ - אז מה אתם מחליטים? אולי נעלה זאת כסעיף לאספת הקיבוץ?😃

בני דורה -  זה כמובן לא נחל ולא ואדי זאת תעלת ניקוז שהוליכה מי שיטפונות מהשדות