title
title
title
title
title
title
על הלינה המשותפת
מתוך יומן מס.127 מתאריך 12/1/1940. "נכתב כעת חיה" לפני 75 שנים.

גן הילדים החדש
השנה נפתח גן ילדים חדש אצלנו. גן חיה, כנראה. (נ.ה.)
זאת היא הפעם הראשונה שאנחנו פותחים גן בשביל ילדים בגיל כה צעיר.
בגן נמצאים 10 ילדים... לפני 4 חודשים היווה הגן מעין שתי קבוצות, אולם במשך הזמן הן התמזגו טוב לקבוצה אחת.
לאחר ביקורה של ועדת החינוך של הקיבוץ (הקיבוץ המאוחד), דנו בעניין לינה משותפת.
הודות ללחץ של ההורים המעוניינים בדבר, יצא המפעל לפועל וזאת היא הפעם הראשונה בתולדות איילת-השחר, שקיימת לינה משותפת לילדי גן הילדים, לשביעות רצונם של ההורים - חברי המשק.
החדרים מסודרים בטעם ובנוחיות מספקת. בכל חדר חמש מיטות, ובזמן השכבת הילדים שורר שקט שלא כרגיל אצלנו. צריך לציין, שכל המוסד הזה הוקם כמעט מחדש. החל מסידור החדרים ועד למקלחת, קיבל הכל צורה חדשה. העובדות מרגישות סיפוק בביצוע המפעל החדש הזה, ומתוך כך, רוצות העובדות להמשיך בעמלן.
עובדת

הערה מצוות הארכיון:
נושא הלינה המשותפת היה בדיונים באיילת-השחר במשך שנים ארוכות. הרבה לפני המעבר מהלינה המשותפת ללינה המשפחתית, שעליו הוחלט בדצמבר 1976.
הדיונים הללו נשאו אופי שונה מהדיונים שהתנהלו בשנות ה-70 הראשונות.
באותן שנים רחוקות (דיווח ראשון על דיונים אלה באסיפה משנת 1931), החברים רצו שהילדים ישנו בלינה משותפת בגלל התנאים הקשים בהם גרו אז החברים, תוך כוונה שבבתי הילדים אפשר להוסיף סידורים נאותים. (מה שאינו ניתן בחדרי החברים).
יוצא איפה שבסך הכל ישנו בלינה משותפת (בגיל הרך) 36 מתוך כמעט 100 "שנות".
הביאו לדפוס מהארכיון - נועה הרמן ועילית הרדוף-ציוני.