title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / מאי 1 2020
אל חיות הבר המסתובבות בין מטעי האבוקדו בחלקת "עופרים",הצטרף יצור חדש ומפתיע - טווס.
מאין הגיע לא ברור, אבל העוף הבלתי קרוא צד את העין, ובעקבותיה גם המצלמה של שובל הרמן לא נשארה אדישה.