title
title
title
title
title
title
מזל טוב להולדת הנכדה
מ ז ל    ט ו ב !

למוטי ומרים תירוש - להולדת הנכדה
בת לזיו וליאת, אחות למאיהלכל המשפחה 
ברכות חמות ולבביות
של אושר, שמחה
בריאות ונחת


בית איילת השחר