title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / יוני 1 2020
חלף זמן קצר מאז הופיע הטווס במטע האבוקדו, חלקת "עופרים" ועוד יצור לא קרוא נצפה בשטח.
בעודו צועד "צעדת בריאות" לפנות ערב, תפסה מצלמתו של זהר יצור נחמד שפנה לעברו בשביל המטע.
תגובה מהירה של המצלמה תפסה את החיה שנעצרה מולה - גירית מצוייה (משפחת הסמוריים).
ולנו לא נשאר , אלא, לברך על ה"חי-בר" המקומי שמחדש מיקומו בשטח מטע "עופרים"- השם מחייב!