title
title
title
title
title
title
שינוי במערך עסקת הסלולרי בקיבוץ
כחלק מהמעבר שלנו מחברת סלקום לחברת פלאפון, בו שופרו תנאי עסקאות הסלולרי של הקיבוץ, נוצר מצב בו במקומות מסויימים  בקיבוץ השתפרה הקליטה 
ובמקומות אחרים ישנה ישנה ירידה באיכות הקליטה.
בשלב ראשון מוקמת באופן זמני יחידת שידור (לא אנטנה) מקומית קטנה. היחידה הנ"ל ממוקמת על גג האסם.
בשלב השני ייעשה שימוש של פלאפון בתורן (אנטנה) של חברת סלקום, שנמצא שנים ארוכות בגבעת הקראד, בסמוך ללול מס' 5.

חשוב לנו להבהיר כי יחידת השידור, הממוקמת זמנית על גג האסם, עומדת בכל הךתקנים הנדרשים ע"י המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות ומשרד התקשורת.
מבדיקה שנערכה בשטח ע"י מהנדס, עולה כי רמת הקרינה הצפוייה מיחידת השידור הנ"ל, נעה בין ערכים של 5%-9% מרמת הקרינה המותרת בחוק. 
ולפיכך, איננה מהווה סיכון בריאותי על פי התקנים.

בברכה, חומי יזרעאלי ודנה יוסף