title
title
title
title
title
title
אפרסק פיתה / מה זה?
אפרסק פיתה 
ראיון עם אייל כרמי. יוני 2020 


מה זה הדבר הזה? אמיתי?
זאת מוטציה של אפרסק,
שממנה פיתחו מגוון זנים.
האפרסק שייך למשפחת הפירות הגלעיניים, אליו משתייכים גם השזיפים, המשמשים והשקדים.
במשך השנים נוצרים שינויים גנטיים (מוטציות) שמשפיעים על מבנה העץ,
על התמיינות פקעי הצימוח והפרחים ועל הפירות.

איך זה קורה?
שינויים אלה נגרמים כתוצאה מגיל העץ, שינויי מזג אויר, עקות שונות, קרינת השמש וגם באופן אקראי - ומובילים לשינוי בתכונות הגלעין (האם).
כך למשל התגלתה הנקטרינה כשצמחה כמוטציה של עץ האפרסק.
באותו האופן התהוו גם אפרסק/נקטרינה בצורת פיתה.

עושים את זה בכוונה?
כשמגלים במטע מוטציות בהן הפרי נראה שונה ומיוחד, לוקחים ממנו עיניים (ענפים) ומרכיבים אותם על גבי עצים נוספים, המהווים מקור לטיפוח קו זנים חדש.
את הפרחים של עצים אלו מאביקים באבקני פרחים (זכרים) של עצים מזנים מוכרים ומצטיינים. כתוצאה מהפרייה זו נוצר בתוך כל פרי מופרה גלעין שזהות שני הוריו ידועה.
את הגלעינים זורעים ועושים סלקציה לצמחים שהתקבלו - משאירים את העצים עם הפרי המצטיין: יפה, טעים, בריא ...
ואלו יהיו למעשה הזנים החדשים.
את הזנים הנבחרים החדשים מרכיבים על כּנות (החלק עם השורש), שמתאימות לסוג הקרקע הקיים, וממקום ההרכבה יוצא העץ מהזן הרצוי לשימוש מסחרי.

ואיך השיווק של אפרסק פיתה? אוהבים אותו?

פרי מיוחד, מאד טעים !
אוהבים את "הפיתה" בעיקר כגימיק או כאטרקציה.
זה כלכלי רק בכמויות קטנות, לטעימות ולגיוון.
בסופו של עניין, מעדיפים את אפטרינה - (אפרסק/נקטרינה) המקורית.

ואני חשבתי שעושה את זה הענק הננסי, זה שמכופף את הבננות, מסמן את הפלחים באבטיח, וחורץ חריץ במשמשים ...

תודה לאייל כרמי על המידע, על התמונות, ועל "אפרסקי הפיתה" המשונים, אך טעימים מאד !

איריס נעמני