title
title
title
title
title
title
מזל טוב לנישואים

מ ז ל   ט ו ב ! 

 לשרון יזרעאלי וסיגל

לרגל הנישואין


לחומי וירדנה

לכל המשפחה הענפה בקיבוץ,

 בארץ ובפנמה

ברכות חמות ולבביות 

של אושר, שמחה, בריאות,

אור,  אהבה והרבה נחת

בית איילת השחר