title
title
title
title
title
title
מזל טוב לשולה מירון
מ ז ל   ט ו ב 
לשולה מירון - להולדת הנינה
נכדה ראשונה   לענבל וטל - בארה"ב 
בת ראשונה למאיה ועטר - בתל נוף 
תוצאת תמונה עבור עבודות סריגה לתינוקות

לכל המשפחה הענפה בקיבוץ, בארץ ובחו"ל

 ברכות חמות ולבביות 

של אושר, שמחה, בריאות,

אור,  אהבה והרבה נחת

בית איילת השחר