title
title
title
title
title
title
הזמנה לקלפי אגש"ח ב-23-24/7/2020
ההצבעה נדחית עקב עניינים טכניים.
פרסום מעודכן יצא בהמשך

הזמנה לקלפי אגש"ח

בימים חמישי (ב' באב) ושישי (ג' באב) – 23-24.7.2020
בין השעות 10:00 ביום חמישי ועד 17:00 ביום שישי
יתקיים קלפי - באמצעות מערכת הצבעה מרחוק.

ביום שישי בין השעה 8:00 ל 17:00 ניתן יהיה להגיע ולהצביע באמצעות מחשב במועדון חברים.

על סדר היום :
א. "תקנון שיוך דירות - נוסח משולב"
יש להצביע בעד או נגד.
לאישור הנוסח המתוקן של תקנון שיוך הדירות (שמהווה החלטת
אסיפה כללית) נדרש רוב מיוחס של 66% מהמצביעים ובלבד
שהשתתפו בהצעה בפועל לפחות 50% מהחברים ועוד חבר אחד.

ב. עדכון "נוהל קליטה לחברות מלאה"
יש להצביע בעד או נגד
רוב נדרש 50%+1 מהמצביעים.

ג. בחירת 2 חברים לוועדת ביקורת
המועמדים:
ליאור רוכמן
ניר נפתלי
יש להצביע בעד או נגד לכל אחד מהמועמדים
רוב נדרש 50%+1

מי שצריך חומרים לקראת הקלפי ניתן לקבל למייל, מצויים במזכירות - ניתן לבוא ולקחת.
השתתפותכם חשובה !!!

בברכה,
ועדת הקלפי, דנה יוסף מנהלת קהילה.