title
title
title
title
title
title
"מועדון חלופי" לגימלאים בבריכת השחייה
לגימלאים/גימלאיות 
עקב סגירת המועדון השבוע- 
פתחנו "מועדון" חלופי בבריכה.
 בצד המערבי בצל האזדרכת...
שתייה חמה וסימפטיה! 
*******
שעות הפעילות עם עירית בבריכה:
בימים שלישי ורביעי בשעה 10:00
ביום חמישי בשעה 9:00  
שימו לב לשעות!
כולן מוזמנות!!