title
title
title
title
title
title
חברנו דוד לבנה נפטר
חברנו 
דוד לבנה
נפטר

ההלוויה תתקיים ביום ראשון 
י"ז אלול 6/9/2020 
בשעה 17:30

משתתפים בצער המשפחה
בית איילת השחר