title
title
title
title
title
title
איילת השחר בשיר של יהונתן גפן

יהונתן גפן אינו כותב מקומי. 
בילדותו בילה בקיץ פעמים רבות באיילת השחר.
רות גפן דותן הייתה דודתו (אביו של יהונתן - אחיה של רות).
ואלה הם רשמיו מהקיבוץ של אז, דרך עיניו שלו והסבריו של אביו, ישראל גפן.
בן הדוד שלו - יניב דותן.
בן דוד נוסף הוא אחיו של יניב - אמנון דותן.
יניב ואמנון - בניהם של רות ואריה דותן