title
title
title
title
title
title
אסיפה כללית /עמותת יד לראשונים ולבנים
28/10/2020
לכבוד
חברי עמותת יד לראשונים ולבנים – אילת השחר (ע"ר)
מס' 580014702 (להלן: "העמותה")

שלום רב,
הנדון: הזמנה להשתתפות באספה כללית
חברי עמותת יד לראשונים ולבנים הנכם מוזמנים לאספה כללית המכונסת בהתאם להחלטת ועד הנהלה מיום 16/09/2020 שתתקיים ביום ג' בתאריך 03/11/2020 בשעה 17:00 במועדון הקיבוץ
במידה ולא יהיו נוכחים בשעה הנ"ל , תידחה האספה לשעה 17:30.
 
על סדר היום :
1. בחירת יו"ר ומזכיר לאספה.
2. יו"ר האספה יישא דברים לזכרו של החבר דוד ליבנה ז"ל לאחר מכן תינתן הבמה לכל חבר/חברה המעוניין/ת לשאת דברים לזכרו של החבר דוד לבנה ז"ל.
3. אשרור חברי העמותה בפנקס חברים מעודכן.
4. קיום בחירות לוועד הנהלה.
5. קיום בחירות לוועדת בקורת.

נחום דוד,
יו"ר ועד ההנהלה