title
title
title
title
title
title
הזמנה לקלפי אגש"ח / 8-9/11/2020
הזמנה לקלפי אגש"ח
קלפי אגש"ח תפתח ביום ראשון 8/11/2020 כ"א בחשון תשפ"א –מהשעה 10:00 , ועד יום שני ה – 9/11/2020 בשעה 17:00.
הקלפי תתקיים באמצעות מערכת הצבעה דיגיטלית – ישלח קישור.
על סדר היום :
1. בחירת מנכ"ל הקיבוץ -מועמדים:
שלמה רווח
אסא אפק
יש לבחור באחד משני המועמדים או להתנגד לשניהם. 

2. בחירת מנהלת לחינוך הבלתי פורמלי - מועמדת:
רינת סער.
יש להצביע בעד או נגד. הבחירה מותנית בקבלת 50% +1 מהקולות .

היכנסו להצביע ולהשפיע!
בברכה,
ועדת הקלפי, דנה יוסף מנהלת הקהילה

בנוסף לאפשרות להצבעה מרחוק ניתן להגיע למועדון ולהצביע:
ביום א' בין השעות 10:00-12:00, ביום ב' בין 10:00-12:00 ובין - 16:00-17:00.
* במידת הצורך ניתן לפנות בימים הנ"ל בשעות היום למזכירות לקבלת סיוע למערכת ההצבעה הדיגיטלית