title
title
title
title
title
title
דחיית האסיפה בנושא השיוך


עקב בקשות חברים לקחת חלק פעיל באסיפה בנושא שיוך ונוכח מגבלות הקורונה,
אנו נאלצים לדחות את האסיפה שתוכננה ליום שלישי הקרוב.
אנו רואים בנושא השיוך נושא בעל משמעות רבה ומבינים את רצון הציבור להשתתף באסיפה.
כאשר יוסרו המגבלות נקיים האסיפה במתכונתה הרגילה.