title
title
title
title
title
title
מזל טוב להולדת הבת

מ ז ל  ט ו ב  !


לליהי וזיו חי 
להולדת הבת - מאיה  
אחות לרומי
נכדה לאהרון חי
ברכות חמות לכל המשפחה
איחולים של אושר, שמחה, אהבה
בריאות ונחת


בית איילת השחר