title
title
title
title
title
title
שומרים על איילת השחר נקייה

הפח ירוק – פינוי בימי חמישי
הפחים הירוקים מיועדים לאשפה ביתית שאינה ניתנת למחזור.
רצוי להשתדל ולהפחית את הכמויות, ע"י הפרדת אשפה לפחים האחרים (אריזות לכתום, אורגני לחום). יש להשליך האשפה בשקיות סגורות ולהקפיד לסגור את הפח.

הפח חום – פסולת אורגנית – פינוי בימי חמישי
מוצרי חלב, לחם, מאפים, חטיפים, פסטות, אוכל משומר - ללא אריזתם,
שקיות תה, זרי פרחים וכדומה.

הפח הכתום – פינוי בימי רביעי אחת לשבועיים
הפחים מיועדים לאריזות בלבד
כגון: אריזות פלסטיק של מוצרי מזון (אריזות מוצרי חלב, קופסאות של סלטים)
שקיות ניילון, אריזות קלקר, אריזות של מוצרי היגיינה כמו משחת שיניים או בקבוקי סבון נוזלי, שקיות חלב, שקיות מזון (כמו אריזות אורז או עדשים), שקיות של חטיפים, שקיות אריזה מפלסטיק ועוד. אריזות מתכת – קופסאות שימורים, מכלים של דאודורנטים ושל תרסיסים שונים, אריזות של תחליפי חלב לתינוקות, אריזות של מוצרי טיפוח וכדומה, קרטוני משקה חלב ומיץ, אריזות חומרי
ניקוי וכדומה. על האריזות להיות ריקות משאריות מזון, כדי לא לפגוע בתהליך המיחזור.
שימו לב! פחי האשפה אינם פרטיים!
במידה ופח מתמלא, ניתן להשתמש בכל פח אחר בקיבוץ.
קרטוניות – מפונות באופן סדיר ע"פ תכנית עבודה.
יש להקפיד לְשַּׁטֵחַ את הקרטונים ולהשליך רק לקרטוניות.
אין להשליך לקרטוניה: קלקרים, ניילונים או כל דבר הנלווה לקרטון עצמו,
פסולת זו לא תפונה ע"י הקבלן!

פסולת בניין / שיפוצים
במקרה זה על התושב להזמין מכולת פינוי באופן פרטי, לאיסוף הפסולת ולפינויה.
במידה ופסולת הבניין תושלך לפח אחר, הפח לא יפונה!
קבלנים מפנים: קואופרטיב ג"ע – 2553366-053
משה וקנין – 2510005-050 ,משה יקוטי – 4201920-052

פינוי גזם – מפונה עצמאית ע"י צוות הנוי של הקיבוץ
פינות הגזם מיועדות לאיסוף פסולת גננית קלה ויומיומית כגון: ענפים, עלים, עשבייה וזרדים (ללא פלסטיק, ברזלים וכד'). אנא, הקפידו להפריד - רק גזם.
יש להוציא הגזם אל פינות הגזם המיועדות לכך ברחבי הקיבוץ.

פינוי פסולת גושית – מפונה עצמאית ע"י צוות הנוי של הקיבוץ
הכוונה בפסולת גושית - לספות, רהיטים וכו'. בבקשה הניחו ליד הפחים, תוך שמירה על חזות נעימה ומסודרת. יש להציב הפסולת באופן כזה שלא תחסום הנגישות לפחי האשפה האחרים ולא תפריע למעבר הולכי רגל.
וכן, להפריד מהגזם ומפסולת אחרת.
אין להשאיר פסולת שלא מעוניינים לזרוק על יד הפח ע"מ למנוע פינוייה.

פינוי פסולת אלקטרונית
בטריות באלונית.
פסולת אלקטרונית ופסולת חשמל, אפשר להביא ליד מחסן הנוי.
פסולת אלקטרונית המצטברת שם (מחשבים, מדפסות, מקררים, תנורים, מ.כביסה, וכדומה) מפונה למפעל אקומיוניטי –
*******
אקולוגיה לקהילה מוגנת.
אור מודיע למשרד התברואה על הכמות שיש לפנות, והמועצה האזורית דואגת להזמין הפינוי. טל' משרד התברואה – 331/6816374-04 או 2624095-050 – יהלי.

סילוק גרוטאות רכב
הרשות רואה בכלי רכב נטוש העומד בשטח הרחוב מפגע תברואתי ובטיחותי.
פעולות הרשות לסילוק כלי רכב נטושים נגזרות מחוק שמירת הסדר והניקיון, התשמ"ד 1984 וכפופות להוראותיו. בחוק מוקצים פרקי זמן לפינוי הרכב ורק אם הוא אינו מסולק על ידי בעליו, רשאית המועצה לפעול לפינויו.
להתרעה על רכב נטוש הנמצא ברחבי הקיבוץ במטרה להביא לפינויו, יש לפנות באמצעות בעל תפקיד בקיבוץ (מנהל קהילה, חצרן או רב"ש) אשר יעביר המידע כולל תמונה ברורה למייל מח' התברואה ולטיפולה.

תזכורת לבעלי הכלבים
הובילו כלבים כאשר הם קשורים ברצועה.
אין לאפשר לכלבים להתרוצץ חופשיים ברחובות ובגנים הציבוריים.
הקפידו על איסוף צואת הכלבים והרחקתה מהמרחב הציבורי.
לידיעתכם המוקד הווטרינרי פועל ללכידת כלבים משוטטים.
לפרטים בנושא יש לפנות למוקד וטרינרי בטלפון - 8451*
 
יחד נשמור על איילת השחר ועל הסביבה נקייה ויפה.
מח' תברואה במועצה האזורית (עם התאמות לאיילת השחר)