title
title
title
title
title
title
אסיפה כללית - אגש"ח

אסיפה כללית קיבוץ איילת השחר

תתקיים ביום שלישי כ"א בטבת 5.1.2021

בשעה 19:30 – באמצעות הערוץ הפנימי


 על סדר היום:

1. בחירת יו"ר ומזכיר אסיפה.

2. בחירת חברים לועדת שיוך דירות- מועמדים:

 נחום דוד, אריאלה שדה, יואב חורין – קדנציה נוספת.

 מירי חי, ירום ארז, עופר מירובסקי- חברים חדשים.

 

3. קליטה לחברות - מועמדים:

     נעה שליט וגל ששון

    ענבר נופר

   אייל עילם

 

 

נתראה,

                                                דנה יוסף                         יובל נעמני

מנהלת קהילה              יו"ר הקיבוץ

************************************אסיפה כללית קרן מילואים איילת השחר

תתקיים ביום שלישי כ"א בטבת 5.1.2021

בשעה 19:30 - במועדון !!על סדר היום:1.   בחירת יו"ר ומזכיר אסיפה.

2.  בחירת ועד ההנהלה של הקרן – מועמדים:

גל סער, ג'ף אשנר, שירה אשתר, יזהר שפר, מיריק לנדסמן.

 

בהתאם לתקנות חל איסור על התקהלות של יותר מ 10 אנשים החברים מתבקשים שלא להגיע למועדון.

 

 

 

נתראה,

                                        דנה יוסף                         גל סער

מנהלת קהילה                 יו"ר קרן מילואים