title
title
title
title
title
title
כתבה מהעיתון דבר ב-1928
לפניכם כתבה שהופיעה בעיתון ההסתדרות "דבר" בשנת 1928.
שאלת תם: מה נשתנה היום הזה מכל הימים"?
נראה שההיסטוריה ממש חוזרת על עצמה גם אם לא בדיוק כאן!