title
title
title
title
title
title
ליאור רוכמן - מנכ"ל חכ"ל הבא
כתבה מידיעון רמת הגולן