title
title
title
title
title
title
עדכון בנושא מיזם בית גדוד העבודה
דצמבר 2020 / ינואר 2021
אנחנו לא בבידוד ולא בתרדמת חורף ולא מקימים מפלגה חדשה...
אנו ממשיכים בעבודה ובונים את התשתית לקידום המיזם.


אז מה היה לנו:
• עמותת יד לראשונים ולבנים התחילה לעבוד.
• בתאריך 3.11.2020 נערכה אסיפה של העמותה "יד לראשונים ולבנים".
את האסיפה כינס נחום דוד, שנשא דברים לזכרו של דוד ליבנה ז"ל.
• אסיפת העמותה התכנסה לצורך חידוש, רענון והסדרת הפעילות, אישור חברים חדשים לאסיפת העמותה, אישור חברים לוועד המנהל ובחירת ועדת ביקורת.
• בתאריך 18.11.2020 התכנס הוועד של עמותת "יד לראשונים ולבנים" לישיבה ראשונה לשנת 2020.
• אושררו חברי אסיפה, ומתוכם נבחרו 11 חברי ועד. נבחרה ועדת ביקורת לעמותה.
• דינה קגן ישראלי נבחרה כיו"ר, וכן, מונו שלושה מורשי חתימה
• דינה קגן ומתי אזולאי, שמלווה את העמותה כרו"ח, פועלים להסדרת הפעילות מול רשם העמותות.
• עו"ד דני זמיר התנדב ללוות את העמותה מבחינה משפטית

מהלכים שנעשו ונעשים בחודשים האחרונים –
 אישור תקציב העמותה לשנת 2021
 גיוס אנשים נוספים למיזם והקמת צוותי פעולה לטיפול במכלול הנושאים שמחייב פרויקט בהיקף כזה.
 הפקה ופרסום חוברת לתורם, ומכתב נלווה לחוברת, עבור בני וחברי איילת השחר לדורותיהם.
 מפגשים עם תורמים פוטנציאלים, ומילוי "קולות קוראים".
 התקשרות עם גיא מלל, יועץ לפיתוח עסקי בתחום התיירות – לסיוע בליווי התהליך.
 גיבוש קונספט בסיסי, ליצירת תמהיל המשלב בין מרכז מורשת לסיפור תולדות ההתיישבות בגליל, לצד מרכיבים עסקיים תיירותיים, שיבטיחו חיים ברי קיימא למבנה.
 הכנת מצגת: "מרכז מבקרים תיירותי - מחזון למציאות"
 יצירת סרטון תדמית על המבנה (קובי נתנאל וצליל לנדסמן).

קיימנו מספר מפגשים (בזום), שהעיקריים בהם:
1. דיון על ההיבטים התכנוניים והאדריכליים של המבנה, כך שישלבו את מרכיבי השימור לצד היבטים הנובעים מהצורך בהשמשת המבנה. עם אורי בן ציוני מהמועצה לשימור אתרים (מלמ"א) ויעל אלף. במהלך הדיון עלה הצורך המיידי לקבל החלטות על התכולה והשימושים של המבנה ומיקומם בשתי הקומות.
2. פגישה משולשת בהשתתפות נציגי איילת השחר, המועצה האזורית והמועצה לשימור אתרים, שמטרתה לשלב כוחות למען קידום היוזמה.
עיקרי הדברים שעלו:
- נציגי איילת השחר פנו למועצה האזורית גליל עליון בבקשת תמיכה וסיוע בגיוס תרומות ותקציבים לשיפוץ ושימור בית גדוד העבודה והצלתו מכליה. (בשלב ראשון סיוע בהשגת ההון הראשוני לתכנון).
למבנה יש ערך וחשיבות היסטורית עליונה לא רק לאיילת השחר, אלא לסיפור ההתיישבות בגליל ברמה האזורית. עלתה גם הצעה להעביר את אחת המחלקות של המועצה האזורית לשימוש בקומה השנייה, עוגן בדרום עמק החולה.
- אורי בן ציוני ביטא את עמדת המועצה לשימור אתרים, והדגיש את הצורך בתמיכת המועצה גליל עליון כדי לקדם את הפרויקט. המועצה לשימור אתרים תסייע בתכנון ההנדסי בבנייה, ותוביל את הפרויקט מול המועצה האזורית.
- גיורא זלץ ברך על הרעיון וייתן רוח גבית. מעבר לכך, המועצה לא תשקיע משאבים, למעט הפניית קולות קוראים ספצפיים.
- אורי אמיר, מהנדס המועצה לשעבר, התייחס למשאבים שהושקעו בזמנו בהצלת המבנה ולתמיכה הכספית שניתנה בעבר. מציע להתמקד בשלב ראשון בסיום הצלת המבנה מבחינה קונסטרוקטיבית בשתי הקומות ואח"כ לחשוב על ההמשך. רואה את מבני הפרסה והסנדלריה כמכלול.
3. פגישה של ועד העמותה עם דני זמיר, שיסייע ביצירת קמפיין גיוס המונים על רקע ניסיונו בתחום. בישוב כמו איילת השחר ובסוג כזה של מיזם, גיוס המונים הוא קלאסי. הוא מלהיב, הוא מכניס הרבה אנשים לתמונה ויש לו פוטנציאל דרמטי בעיקר על רקע העובדה שלאיילת השחר אין כסף להשקיע.
בשלב ראשון יבחר צוות מצומצם שיבנה ויוביל את הקמפיין.
בשלב שני תיבחר חברה שתיתן את הליווי הטכנולוגי ותקים מערכת בתקשורת וברשת.

בשבועות הקרובים עיקר העיסוק הוא בהפקת הקמפיין לגיוס המונים ובתכנון קונסטרוקטיבי ראשוני של המבנה
תודה והערכה לאנשים שכבר עושים והמצטרפים לעשייה
בברכה חמה
חגית בן ארי, דינה קגן, דיתה עילם