title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / פברואר 2 2021
ראו את הקיבוץ שלנו, כיצד הוא נשקף ממעוף המטוס - יפה, רענן ומבטיח...
מתיה שיק הצטרפה לטיסה במטוס קל והנציחה במצלמתה את הנוף שנשקף למטה -
איילת השחר והישובים בסביבה הקרובה.
תודה למתיה על הצילום היפה!