title
title
title
title
title
title
אסיפה כללית "נופי איילת"


אסיפה כללית

"נופי –איילת"


 

ביום ראשון ט' באדר 21.2.2021

בשעה 18:30 - במועדון בשידור בערוץ הפנימי
סדר היום:

 

1.         אישור תקציב 2021

2.         אישור ברית פיקוח כרואה חשבון של האגודה.

 

 

 

                                              

                                                        איתמר גולן – מנהל האג"מ