title
title
title
title
title
title
התרמת דם באיילת השחר
בהתרמת הדם באיילת השחר
בתאריך - 7.3.2021 

נתרמו 35 מנות דם 


תודה גדולה לכל התורמות והתורמים
באיילת השחר 


יום ראשון 7.3.2021 

מסרו - מד"א וארלט