title
title
title
title
title
title
אסיפה כללית / קיבוץ איילת השחר

 

                                                         

15.3.2021

 

אסיפה כללית קיבוץ איילת השחר

תתקיים ביום ראשון ח' בניסן 21.3.2021

בשעה 19:00 – במועדון לחבר.


על סדר היום:


1.  בחירת יו"ר ומזכיר אסיפה.

2. הצגת הצעה להפעלת מודל מיסוי חדש

חומר מקדים נשלח במייל לחברים,

 עותק מודפס ניתן לקבל במשרד המזכירות בתאום עם שובל הרמן.

 

האסיפה מתקיימת במועדון

תנאי להשתתפות פעילה של חברים במועדון הוא תו ירוק.

כמו כן ניתן יהיה להפנות שאלות בזמן שידור האסיפה - למספרים שיפורסמו.

 

                                     נתראה,

                                                              דנה יוסף

                           יובל נעמני